Групи от 5 човека

Отстъпка 3%

за група от 5 човека

отстъпките не се натрупват
само за групови екскурзии